พิมพ์วิดา http://pipp.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-03-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-03-2012&group=1&gblog=45 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแต่งหลานชาย (รวมญาติ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-03-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-03-2012&group=1&gblog=45 Sat, 24 Mar 2012 12:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-02-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-02-2012&group=1&gblog=44 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-02-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-02-2012&group=1&gblog=44 Tue, 28 Feb 2012 12:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2011&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2011&group=1&gblog=43 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สองเดือนที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2011&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2011&group=1&gblog=43 Tue, 06 Sep 2011 12:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-06-2011&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-06-2011&group=1&gblog=42 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[แบคทีเรีย เชื้อ E.coli ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-06-2011&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-06-2011&group=1&gblog=42 Mon, 06 Jun 2011 12:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-05-2011&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-05-2011&group=1&gblog=41 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ฟ้าใส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-05-2011&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-05-2011&group=1&gblog=41 Wed, 25 May 2011 12:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=16-05-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=16-05-2011&group=1&gblog=40 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเที่ยวถนนหน้าบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=16-05-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=16-05-2011&group=1&gblog=40 Mon, 16 May 2011 14:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-04-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-04-2011&group=1&gblog=39 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[บางช่วงเวลาของชีวิต แล้วมันจะผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-04-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-04-2011&group=1&gblog=39 Fri, 29 Apr 2011 13:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=27-04-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=27-04-2011&group=1&gblog=38 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[อโรคยา ปรมา ลาภา (อีกหน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=27-04-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=27-04-2011&group=1&gblog=38 Wed, 27 Apr 2011 15:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=36 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=36 Wed, 13 Apr 2011 14:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=35 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[อโรคยา ปรมา ลาภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-04-2011&group=1&gblog=35 Wed, 13 Apr 2011 14:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=05-01-2011&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=05-01-2011&group=1&gblog=34 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่อีกหนแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=05-01-2011&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=05-01-2011&group=1&gblog=34 Wed, 05 Jan 2011 17:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2010&group=1&gblog=33 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวกลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-09-2010&group=1&gblog=33 Mon, 06 Sep 2010 13:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2009&group=1&gblog=32 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[24 มกรา วันเกิด แม่กับเป้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2009&group=1&gblog=32 Sat, 24 Jan 2009 12:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=30-11-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=30-11-2008&group=1&gblog=31 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่างที่รอ ยังไม่เป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=30-11-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=30-11-2008&group=1&gblog=31 Sun, 30 Nov 2008 1:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2008&group=1&gblog=30 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขมันมากับทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2008&group=1&gblog=30 Thu, 20 Nov 2008 3:37:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-09-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-09-2008&group=1&gblog=29 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้วันกลับก็ดีใจแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-09-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-09-2008&group=1&gblog=29 Mon, 29 Sep 2008 23:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-07-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-07-2008&group=1&gblog=28 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[วันฝนปรอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-07-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-07-2008&group=1&gblog=28 Tue, 22 Jul 2008 11:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-08-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-08-2006&group=1&gblog=24 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[..หอมดอกจิกคึดฮอดความหลัง หอมดอกฮังคึดฮอดความเก่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-08-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-08-2006&group=1&gblog=24 Fri, 25 Aug 2006 21:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=15-03-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=15-03-2006&group=1&gblog=23 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=15-03-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=15-03-2006&group=1&gblog=23 Wed, 15 Mar 2006 20:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-01-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-01-2007&group=1&gblog=22 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เผือกร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-01-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=13-01-2007&group=1&gblog=22 Sat, 13 Jan 2007 18:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2006&group=1&gblog=21 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-11-2006&group=1&gblog=21 Mon, 20 Nov 2006 21:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=04-11-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=04-11-2006&group=1&gblog=20 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่พบเห็น (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=04-11-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=04-11-2006&group=1&gblog=20 Sat, 04 Nov 2006 21:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-09-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-09-2006&group=1&gblog=19 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สัพเพเหระ ความรัก ความชัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-09-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=22-09-2006&group=1&gblog=19 Fri, 22 Sep 2006 21:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-09-2006&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-09-2006&group=1&gblog=17 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้สุขีมั่น เสมอมันเครือเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-09-2006&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-09-2006&group=1&gblog=17 Fri, 01 Sep 2006 21:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-01-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-01-2007&group=1&gblog=16 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาอีกแล้ว.......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-01-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=28-01-2007&group=1&gblog=16 Sun, 28 Jan 2007 18:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-08-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-08-2006&group=1&gblog=14 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตยุ่งๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-08-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-08-2006&group=1&gblog=14 Thu, 17 Aug 2006 20:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2007&group=1&gblog=13 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-01-2007&group=1&gblog=13 Wed, 24 Jan 2007 18:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=21-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=21-02-2007&group=1&gblog=11 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฝันกับข่าวเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=21-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=21-02-2007&group=1&gblog=11 Wed, 21 Feb 2007 18:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-01-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-01-2007&group=1&gblog=10 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สับสน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-01-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=17-01-2007&group=1&gblog=10 Wed, 17 Jan 2007 18:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=19-06-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=19-06-2011&group=2&gblog=6 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[1 วันในซูริคและลูเซิร์น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=19-06-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=19-06-2011&group=2&gblog=6 Sun, 19 Jun 2011 3:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=02-05-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=02-05-2011&group=2&gblog=5 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งรถไฟไปดูทาร์ซาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=02-05-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=02-05-2011&group=2&gblog=5 Mon, 02 May 2011 13:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-04-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-04-2011&group=2&gblog=4 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยว Bundesgartenschau 2011 koblenz]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-04-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=20-04-2011&group=2&gblog=4 Wed, 20 Apr 2011 15:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=11-04-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=11-04-2007&group=2&gblog=3 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยต่อ สามแผ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=11-04-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=11-04-2007&group=2&gblog=3 Wed, 11 Apr 2007 15:53:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-07-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-07-2006&group=2&gblog=2 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยว Bad homburg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-07-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=25-07-2006&group=2&gblog=2 Tue, 25 Jul 2006 15:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=09-07-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=09-07-2006&group=2&gblog=1 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเหล่หนุ่มดัชท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=09-07-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=09-07-2006&group=2&gblog=1 Sun, 09 Jul 2006 15:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-01-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-01-2007&group=1&gblog=9 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-01-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=01-01-2007&group=1&gblog=9 Mon, 01 Jan 2007 18:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-12-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-12-2006&group=1&gblog=7 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้ยินคำนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-12-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=06-12-2006&group=1&gblog=7 Wed, 06 Dec 2006 18:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=26-02-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=26-02-2006&group=1&gblog=6 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนมาหามาเจอกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=26-02-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=26-02-2006&group=1&gblog=6 Sun, 26 Feb 2006 20:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-10-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-10-2006&group=1&gblog=5 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เกือบได้กลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-10-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-10-2006&group=1&gblog=5 Tue, 24 Oct 2006 21:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-12-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-12-2006&group=1&gblog=4 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตก ส่งท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-12-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=29-12-2006&group=1&gblog=4 Fri, 29 Dec 2006 18:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-12-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-12-2006&group=1&gblog=2 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเวลา ผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-12-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-12-2006&group=1&gblog=2 Sun, 24 Dec 2006 18:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-06-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-06-2006&group=1&gblog=1 http://pipp.bloggang.com/rss <![CDATA[แดดจ้า ฟ้าใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-06-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pipp&month=24-06-2006&group=1&gblog=1 Sat, 24 Jun 2006 20:50:43 +0700